Jazyk
 

Filozofie Krystalového vína

pecat krystalove vino

Léčivé minerály, krystaly a jejich poslání

Léčivé síly krystalů, minerálů, drahokamů, drahých kamenů, léčivých kamenů jsou si lidé vědomi od pradávných dob. Pomáhají nám na mnoha úrovních a v mnoha podobách.

Jejich síla, ozdravná a povzbuzující energie mě okouzluje a fascinuje. Při mém kontaktu s minerály, krystaly vnímám jejich energii, sílu, určení jejich poslání v tom smyslu, jak nám mohou být nápomocny.

Některý v nás otevírá propojení našich smyslů se Zemí, přírodou, otevírá vnímání její krásy, síly a energie. Jiný v nás povzbuzuje otevřenost v našich vztazích, chuť k projevení náklonnosti a cítění vzájemné přitažlivosti. Další nás motivuje ke zpracování vlastního názoru a jeho následnému vyjádření, dodává odvahu a vnitřní sílu. Některý v nás rozžehne oheň lásky, cit a něhu k druhým, i sobě samému. Pomáhá harmonizovat naše vztahy. Rozveseluje naši mysl i duši. Další probouzí naše vnímání, rozvíjí fantazii a představivost. Některý v nás probouzí intuici a umožní nám vidět to, co nás čeká. Jiný zase otevírá naše propojení s vyšší mocí, vnímání její krásy a energie.

Síla minerálů, kterou takto vnímám a popisuji, je v přímém propojení a kompatibilitě s energetickými centry v našem těle. Minerály je dokáží stimulovat a harmonizovat.

Vinná réva, víno a jeho poslání

Vinice a víno jsou mojí velkou láskou, radostí. Péče o vinici a víno mě naplňuje pocitem štěstí. Umožňuje mi uvědomit si moudrost přírody, matky Země.

Pro vinici je velmi důležitá půda a její mineralogické složení. To má zásadní vliv na projev vůně, chutě vína, jeho potenciál, sílu, výraz, energii. Když si naberu do ruky hroudu půdy, na které vinice roste, cítím, jak voní, co ze sebe vyzařuje. Kořeny vinné révy rostou do velkých hloubek. Jejich jemné kořenové vlášení nasává z půdy minerály a ty se transportují vodivými pletivy do nadzemní části keře a dále pak do hroznu. Zralý hrozen sklidíme a použijeme na výrobu vína. Minerály v hroznu obsažené se dostávají dále do vína a jsou jeho neoddělitelnou součástí. Nikdy se z vína neztratí, zůstanou s ním stále, do té chvíle, než víno ochutnáme a jako krásný dar přírody vypijeme. Tyto minerály se pak stávají naší součástí a léčí nás uvnitř našeho těla. To je jeden z momentů působení minerálů a jejich léčivých sil na naše tělo a duši. Po stránce fyzické, materiální, kdy toto stopové množství minerálů se zakomponuje do biochemických cyklů v našem organismu a po stránce energetické, kdy síla energie obsažena v minerálech harmonizuje naše fyzické i duševní tělo.

Takto moudře to zařídila matka příroda, kdy zajistila spontánní a přirozené propojení léčivé síly minerálů s vínem.

Číst dál »

Víno je spojováno s lidstvem od jeho prvopočátku. Od dob, kdy lidstvo začalo samo sebe nazývat jako civilizovaná společnost, která se učí, rozvíjí, vzdělává. Jsou prokázány léčivé účinky vína na lidský organismus, jeho příznivý vliv na psychické rozpoložení člověka. Je zásobárnou mnoha účinných látek, minerálů, které se do vína dostaly z půdy, na které se vinná réva pěstuje. Tak jako je vše v našem existujícím světě vše spojeno s energií a energie je samotnou podstatou existence, tak i víno je energií a energií ovlivňováno. To má za následek, že víno na nás nepůsobí jen svými senzorickými vlastnostmi, tedy barvou, vůní, chutí. Působí na nás i svojí energií, která je v něm zafixována, která je do něj vložena při jeho vzniku a kterou je harmonizováno. Proto na nás senzoricky stejně vybavená vína mohou působit odlišně, neboť vnímáme podprahově jejich energii. Na tu má vliv samotné působení toho, kdo s vínem pracuje a jak na víno působí.
Víno ve své finální podobě působí po energetické stránce na člověka tak, jako energie a síla minerálů. Při mém kontaktu s vínem vnímám jeho energii, sílu, určení jeho poslání ve smyslu, jak má být nápomocno, stejně tak, jako je tomu u minerálů.

Skrýt text «
pecat krystalove vino
pecat krystalove vino

Víno a krystaly minerálů, víno a léčivé minerály

Má činnost v oblasti „Mineralogie a víno“ je inovativní činnost ve smyslu zajištění vzájemného, posilujícího, léčebného spolupůsobení krystalů minerálů a vína. Mojí schopností a prací je vyhodnocení účinku vína a jeho propojení s energetickým působením konkrétního krystalu. Dochází k zajištění působení energetických účinků krystalů minerálů a vína na člověka a jeho energetická centra.

Sílu minerálů a vína spojuji od prvopočátku vzniku a tvorby vína. Tedy již od fáze, kdy se zpracovává hrozen vinné révy, při ošetřování moštu, při fermentaci vína, při školení a zrání vína. Má práce s vínem a minerály je završena instalací krystalu léčivého kamene do samotné láhve s vínem a propojení jejich vzájemného působení do té doby, než víno ochutnáte a s radostí vypijete.

 

VÍNO JARMILA s.r.o.

Kostelní 621
691 85 Dolní Dunajovice
IČ: 02158191
DIČ: CZ02158191

Ing. Miroslav Kovács

mobil: 775 127 730
e-mail: miroslav@vinojarmila.cz
(majitel)

Jarmila Kovácsová

mobil: 775 127 731
e-mail: jarmila@vinojarmila.cz
(majitelka)

 

© 2024 VINAŘSTVÍ JARMILA | www.zhotoveniwebu.cz